bilder på plexiglass,pvc og lerret
bilder på plexiglass,pvc og lerret
lerret
lerret
plexiglass
plexiglass

Bilder på

Lerret,Plexiglass og PVC

Print på lerret uten ramme

18x24 cm   199,-

24x30 cm   249,-

30x40 cm   349,-

40x50 cm   375,-

50x70 cm   549,-

60x80 cm   897,-

Print på lerret med ramme

18x24 cm   239,-

24x30 cm   299,-

30x40 cm   419,-

40x50 cm   465,-

50x60 cm   659,-

60x80 cm   1027,-

Print på plexiglass

20x20 cm   399,-     30x20 cm   459,-

30x30 cm   524,-     40x30 cm   561,-

40x40 cm   593,-     50x40 cm   546,-

50x50 cm   657,-     60x30 cm   593,-

60x60 cm   722,-     60x40 cm   657,-

70x70 cm   867,-     60x50 cm   696,-

                                  70x50 cm   712,-

Print på PVC

20x20 cm   333,-     30x20 cm   417,-

30x30 cm   477,-     40x30 cm   510,-

40x40 cm   539,-     50x40 cm   497,-

50x50 cm   597,-     60x30 cm   539,-

60x60 cm   657,-     60x40 cm   597,-

70x70 cm   789,-     60x50 cm   633,-

                                  70x50 cm   647,-